Back to overview

Het EKWC nodigt kunstenaars, ontwerpers en architecten die eerder met klei hebben gewerkt, of nog nooit met klei hebben gewerkt, uit om de keramische uitdaging aan te gaan in een residency van twaalf weken.

In deze call staan we ook open voor aanvragen van geluidskunstenaars, componisten en andere muziekpioniers. Wat we nodig hebben is een fantasierijk werkplan, een experimentele houding of een sterk concept; iets wat je in twaalf weken zou willen bereiken dat niet mogelijk zou zijn zonder de faciliteiten of het advies van de experts van het EKWC.

De deadline voor de aanvraag is 26 juni 2022 voor residenties in de eerste helft van 2023.

Kijk hier voor richtlijnen en aanmelding.