Terug naar stories

Baltan Laboratories en Trudo bieden gezamenlijk een residentie aan van 6 weken over de toekomst van huisvesting en stedelijke ontwikkeling. De deadline voor het indienen van een voorstel is 20 september 2019. Vóór 29 september 2019 wordt er bericht verzonden over de selectie.

Deze gedeelde residentie biedt veelbelovende creatieven de mogelijkheid om artistiek en technisch onderzoek te verrichten, en persoonlijk werk te ontwikkelen, wat moet leiden tot experiment en innovatie rond stedelijke ontwikkeling en gericht op de behoeften van de lokale gemeenschap. Een belangrijk leidend principe voor deze residentie is om te onderzoeken hoe burgers, instellingen, organisaties en ondernemers meer initiatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen als het gaat om hun directe omgeving.

Trudo en Baltan Laboratories hebben deze residentie opgezet om crossovers en experimenten te stimuleren, en nieuwe samenwerkingen op te zetten. Het programma fungeert als een motor voor talentontwikkeling voor professionele creatieven, met een focus op sociale kwesties, en richt zich op kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers, werkend op het snijvlak van sociaal- en stadsontwerp, gemeenschapskunst en architectuur.

Lees meer