Back to overview

In het coronatijdperk werden we vooral verzocht om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit vroeg om andere methodes en voor AIR platform Brabant de start van een reeks online uitzendingen genaamd MIN20MAX40. In gesprekken van minimaal 20 en maximaal 40 minuten sprak Juliet Gagnon, artistiek leider van het literaire platform Watershed, met gasten die hun persoonlijke ervaringen delen over actuele onderwerpen die Artist in Residence nu tegenkomen. In de periode 30 april – 21 mei 2020 werd er iedere donderdag een ander aspect belicht wat nu de aandacht verdiend.

De problematiek van het reizen: residencies op afstand

De eerste in de reeks van vier legde de focus op de problematiek van het reizen. De wereld zit op slot. Grenzen zijn niet meer relatief maar bestaan echt. Kunstenaars die geruime tijd naar een residentie toe hebben gewerkt konden niet meer komen, of konden het project dat ze voor ogen hadden niet meer uitvoeren. Maar er ontstaan ook nieuwe vormen zoals een residentie op afstand. Drie gasten vertellen over hun ervaringen zoals beeldend kunstenaar en schrijver Dorien de Wit die niet in Vincent van GoghHuis Zundert zit, maar toch een ‘remote residency’ had. De andere gasten zijn Nancy de Graaf en Josine Vissers, hun werkperiode bij Witte Rook had als onderliggend doel om tegelijk in dezelfde omgeving te kunnen werken. Zij spraken over hoe zij noodgedwongen vanuit hun huiskamer toch simultaan hebben gewerkt volgens het stramien van hun residentie.

Zichtbaarheid: nieuwe middelen en oude technieken

De tweede aflevering speelde in op zichtbaarheid in coronatijden. Hoewel digitalisering inmiddels wel zijn weg heeft gevonden naar bezoekers was het nooit bedoeld om de fysieke ervaring te vervangen. In plaats van wat er niet kan hebben onze gasten gekeken naar wat wel kan, zoals de eindexamenstudenten van AKV | St. Joost Breda. Sofie Hollander en Malú van der Bijl vertelden hoe zij op zoek gingen naar andere vormen van ervaren en heeft Inblik Radio opgezet, te beluisteren met onregelmatige regelmaat. Ook kunstenaar Ian Skirvin moest het uitgangspunt herzien van de groepsvoorstelling en tentoonstelling toen de opening samenviel met de tijdelijke sluiting van alle expositieplekken. Verschillende uitgangspunten die in het gesprek leiden tot één conclusie dat zichtbaarheid ook gaat over waardering en het verbinden van ideeën.

Duurzaamheid: als natuurlijke noodzaak

De derde uitzending ging over de natuurlijke noodzaak van duurzaamheid. Het project Rewrite the Future schrijft de geschiedenis in wording van de Nieuwe Bossche School. Casper Herselman van studio ATTAK sprak over hoe de liefde voor de handgedrukte poster Studio Boot, Grafisch Atelier Den Bosch, Studio Turbo en Autograph verbond in duurzame denkbeelden. Kunstenaar Bo Stokkermans ziet het samenwerken met de omgeving juist als noodzakelijke handeling voor zijn kunstenaarschap. Na een anderhalf jaar durend verblijf in de openbare ruimte begon hij aan het aftasten van de grenzen van het instituut met een reeks residencies toen de coronacrisis uitbrak. Voor beiden bleek de definitie van duurzaamheid van belang om van elkaar te leren en samenwerkingen te vormen. Om een ruimte te mogen innemen die niet alleen voor jou is bedoeld.

Toekomst: in het post-Coronatijdperk

De laatste MIN20MAX40 speelt in op het post-Corona tijdperk. Een tijdperk waarin geanticipeerd wordt op een grotere rol van de digitale snelweg, maar wat is de balans tussen offline ervaringen en online aanwezigheid? Baltan Laboratories gebruikt al jaren technologie als een middel om tot nieuwe vragen en kritische inzichten te komen bij cultureel-maatschappelijke thema’s. Programmamanager Marlou van der Cruijsen vertelde over hoe zij, als gevolg van de maatregelen rondom Corona, hun festival Economia omvormen naar een online manifestatie. Beeldend kunstenaar Lise Sore gebruikt haar pseudoniem als Alter Ego in een te ontwikkelen chatbot AI Lise. In haar werk onderzoekt ze persoonlijke emoties in tekeningen en installaties, maar ook het artificiële door in de nabije toekomst twentyfourseven beschikbaar te zijn voor vragen en duiding over haar werk door een digitale Lise. De balans die verder gaat dan alleen online en offline zijn en anticipeert over het herdefiniëren van waardes en samenleving.

Inmiddels zijn de versoepelingen rondom het coronavirus in gang gezet, zijn o.a. musea weer open en zijn bijeenkomsten tot maximaal 30 personen (dd. 1 juni 2020) weer toegestaan. Een moment om MIN20MAX40 te pauzeren en te richten op de mogelijkheden fysiek en op locatie. AIR platform Brabant bedankt alle deelnemende kunstenaars en organisatie voor hun bijdrage aan MIN20MAX40, samen hebben we ingespeeld op de situatie en hebben we gezorgd voor een online serie uitzendingen die terug te zien zijn via de Facebookpagina van AIR platform Brabant.

MIN20MAX40 is gerealiseerd dankzij ondersteuning van Kunstloc.