Over AIR platform Brabant

Het Artist in Residence platform Brabant is een samenwerking tussen de aanbieders van een Artist in Residence programma gesitueerd in de provincie Noord-Brabant. Onder Artist in Residence worden die plekken verstaan waar vrije of toegepaste kunstenaars voor een bepaalde periode kunnen wonen en werken. Plekken waar ruimte en tijd is voor experiment, reflectie en onderzoek ter verdieping van de eigen beroepspraktijk. Het programma dat de Artist in Residence instellingen bieden voorziet in continuïteit en structuur welke is gebaseerd op de artistieke doelstellingen en visie van de organisatie. De geselecteerde kunstenaars worden binnen deze professionele omgeving begeleid en ondersteund.

Het AIR platform Brabant streeft naar meer zichtbaarheid voor de AIR programma’s en de hieraan deelnemende kunstenaars. Zichtbaarheid voor publiek, maar ook voor het kunstenveld, door het traject van de kunstenaar te volgen en de meerwaarde van de programma’s te duiden door publicaties en onderzoek. Behalve het uitwisselen van kennis en faciliteiten staat de ontmoeting centraal. Het AIR platform Brabant organiseert met dat doel bijeenkomsten en ontmoetingen om te informeren, te inspireren en te engageren.

Door het gezamenlijk naar buiten te treden, en te profileren als belangenorganisatie, versterken de Artists in Residence organisaties en programma’s in Brabant hun positie. Het platform is een instrument voor lobby en informatief voor beleid, bestuur en de politiek. Daarnaast is het een basis om contacten te leggen en te onderhouden met andere sectoren en (inter)nationale netwerken.

Het AIR platform Brabant bestaat uit  TAC Eindhoven, De Fabriek, Van Gogh AIR Zundert, Witte Rook, Park Zuiderhout – AiR De Missie, Make Eindhoven, Baltan Laboratories, Gastatelier LeoXIII, Gastatelier ZIN, GlasLab Den Bosch, Annatopia/De Boshut, Het Atlas Initiatief, Ecodorp Boekel, United Cowboys en Park Tilburg.

Het AIR platform Brabant wordt ondersteund door Kunstloc Brabant en DutchCulture | TransArtists. Het AIR platform Brabant wordt financieel ondersteund middels het impulsgeldenprogramma van de provincie Noord-Brabant.