Back to overview

Het jaar 2020 zou het jaar van de Proeftuin Internationalisering moeten worden. Dit heeft door Covid-19 een iets andere wending gekregen dan voorzien, maar is als onderwerp niet minder actueel: juist niet. In samenwerking met Liza Voetman zal er vanuit AIR platform Brabant een onderzoek worden gestart naar het Internationaliseringbegrip in en voor AIR’s in een Post-Coronasamenleving. Hiervoor heeft zij een bijdrage mogen ontvangen van het Mondriaan Fonds. Het onderzoek zal voor iedereen toegankelijk zijn en ook tussentijds gedeeld worden via de website van AIR platform Brabant

‘In dit onderzoek vertrek ik vanuit de actualiteit, als vraag naar de toekomst. Juist nu, in een tijd waarin de samenleving deels lijkt stil te staan en het passeren van grenzen vrijwel onmogelijk is geworden, start ik een onderzoek naar het multi-interpretabele begrip ‘internationalisering’. In dit onderzoek stel ik mijzelf ten doel om tot een definitie van het internationaliseringsbegrip binnen AIR’s in een Post-Coronasamenleving te komen.

Vanuit het belang van een kennisfundament onderzoek ik internationalisering de komende maanden, tot begin mei 2021, daarom zowel op individueel als collectief niveau. Juist nu, in een tijd anders dan voorheen en nooit meer hetzelfde, lijkt een onderzoek mij relevant. Immers, betekent het sluiten van grenzen direct een stagnatie van het internationaliseringsbegrip? Waartoe wordt eigenlijk uitgesteld, in een tijd waarvan de duur niet duidelijk is? Verandert het internationaliseringsbegrip in de samenleving mogelijk niet blijvend? En wat vertelt dit ons over de waarden in het begrip als zodanig?’

Liza Voetman
 
Dit onderzoek wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds.

afbeelding: Sun & Sea (Marina). Opera-performance for 13 voices. (Foto Pien School)  
Paviljoen Litouwen – Biënnale van Venetië, 2019
Waar de 58internationale Biënnale van Venetië was getiteld May You Live In Interesting Times, stelt dit onderzoek de actualiteit centraal. De Litouwse opera ‘19 toonde zonnende mensen, zingend over klimaatverandering. De vraag ‘Wat is een goede wereld?*’ speelt op mondiaal niveau en ligt dit jaar besloten in het internationaliseringsbegrip. Juist deze bizarre tijd vraagt een onderzoek naar ons verhouden tot het begrip, nu en in de nabije toekomst. * In lijn met Marlijn Twaalfhoven’s pleidooi op 27 maart in NRC