Back to overview

Als afronding van dit onderzoek komen Brabantse AIR’s samen op 9 juni 2021. Sundaymornings@ekwc, Willem II Studio’s, PARK, Grafisch Atelier Den Bosch, Make & De Fabriek en Witte Rook & Stedelijk Museum Breda reageren en/of reflecteren voorafgaand aan het gesprek individueel op het zestal Post-Corona Essays, om er vervolgens met elkaar over in gesprek te kunnen gaan.

In het gesprek staat het denken over de toekomst van het Brabantse kunstlandschap en de plek van de AIR hierin centraal. De reacties en/of reflecties van de betrokkenen zijn voorafgaand aan het gesprek geïnventariseerd en veralgemeniseerd gedeeld. Dit is samengebracht tot 9 issues/onderwerpen. Deze issues/onderwerpen fungeren als gesprekskader voor 9 juni als volgt;  


Een gesprekskader

1 Internationalisering is als muzikaliteit, alleen belangrijk voor wie het niet heeft

2 De menselijke maat

3 Plato’s Akademeia

4 Oppervlakkige diversiteit

5 Samen uit solidariteit

6 Een reactie in 2 geluidsfragmenten

7 De AIR als microkosmos

8 Waaris internationalisering?

9 Regionalisme & kneuterigheid vs. trots


In het gesprek zijn naast de betrokken AIR’s in Brabant vier ‘extern deskundigen’ aanwezig. Dit zijn drie kunstenaars woonachtig en/of werkzaam in Brabant, bekend met het Brabantse kunstlandschap: Bo Stokkermans, Puck Kroon, Hemaseh Manawi Rad (woonachtig en/of werkzaam in Brabant), en kunstenaar en filmmaker Heidi Vogels (TransArtists – het landelijke AIR netwerk in Nederland). Ook zij hebben input geleverd. Bo, Hemaseh en Puck reageren met een autonome interventie. Lees hieronder de vraag die zij concreet hebben ontvangen.

De drie artistieke interventies in het onderzoek en eindgesprek zijn te bekijken, lezen en luisteren in de opvolgende posts.


Voor de bijdrage van Puck Kroon: Een marginale reactie in twee geluidswerken

Voor de bijdrage van Hemaseh Manawi Rad: Internationalisering, inclusie & de plek van de AIR

Voor de bijdrage vanuit Bo Stokkermans (et al): De echo van een netwerk – artistieke interventie vanuit Bo Stokkermans (et al.)


Linda Koke is aanwezig als notulist. In de volgende post lees je haar verslag van het gesprek met de Brabantse betrokkenen in dit onderzoek, ter afronding van het onderzoek.