Terug naar overzicht
Residency

Baltan Laboratories

Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
Noord-Brabant

Omschrijving

Baltan initieert experimenten op het kruispunt van kunst, design, wetenschap en technologie, door de kloof tussen disciplines te overbruggen ontstaan er ideeën en nieuwe inzichten. Het lab functioneert als een gezamenlijke mindset en netwerk, waarmee nieuwsgierige individuen en organisaties met elkaar worden verbonden.

Organisatie

Met kunst en design research als centraal uitgangspunt voor al haar activiteiten, onderzoekt Baltan de implicaties, beloften en valkuilen van onze technologische samenleving. Baltan vertaalt deze ideeën in verschillende ouputs zoals samenwerkingen, events, workshops, storytelling, publicaties en expo’s. Baltan creëert zo ruimte voor reflectie, research en experiment.

Programma

Het programma van Baltan is onderverdeeld in drie hoofdonderwerpen: Homo Economicus beschouwt de mens voornamelijk als een economisch wezen dat op een efficiënte, rationele en logische manier in zijn behoeften voorziet. Homo Socialis onderzoekt de spanning tussen het individu en het collectief. Homo Sensorium onderzoekt de vervagende grenzen tussen het synthetische en organische, het reële en het virtuele, mens en machine, het gevoel en de waarneming. Naast onze drie hoofdthema’s hebben we een incubator genaamd Seeds, een ruimte om ideeën voor potentiële nieuwe Baltan-onderwerpen te testen en te onderzoeken.

Met het ontwikkelen van een onderzoeks- en residency-programma fungeert Baltan als een ruimte voor onderzoek, ontwikkeling en co-creatie. We laten nationale en internationale kunstenaars reflecteren op en experimenteren met technologie en de invloed die het heeft op artistiek, politiek en sociaal vlak.

Contact informatie

Adres

Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
Noord-Brabant

Telefoon
+31 (0)6 16 71 71 66
E-mail
info@baltanlaboratories.org
Website
www.baltanlaboratories.org

Residencies