Terug naar overzicht
Residency

Baltan Laboratories

Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
Noord-Brabant

Omschrijving

Baltan initieert experimenten op het kruispunt van kunst, design, wetenschap en technologie, door de kloof tussen disciplines te overbruggen ontstaan er ideeën en nieuwe inzichten. Het lab functioneert als een gezamenlijke mindset en netwerk, waarmee nieuwsgierige individuen en organisaties met elkaar worden verbonden.

Organisatie

Met kunst en design research als centraal uitgangspunt voor al haar activiteiten, onderzoekt Baltan de implicaties, beloften en valkuilen van onze technologische samenleving. Baltan vertaalt deze ideeën in verschillende ouputs zoals samenwerkingen, events, workshops, storytelling, publicaties en expo’s. Baltan creëert zo ruimte voor reflectie, research en experiment.

Programma

Het programma van Baltan is onderverdeeld in drie hoofdonderwerpen: Homo Economicus beschouwt de mens voornamelijk als een economisch wezen dat op een efficiënte, rationele en logische manier in zijn behoeften voorziet. Homo Socialis onderzoekt de spanning tussen het individu en het collectief. Homo Sensorium onderzoekt de vervagende grenzen tussen het synthetische en organische, het reële en het virtuele, mens en machine, het gevoel en de waarneming. Naast onze drie hoofdthema’s hebben we een incubator genaamd Seeds, een ruimte om ideeën voor potentiële nieuwe Baltan-onderwerpen te testen en te onderzoeken.

Met het ontwikkelen van een onderzoeks- en residency-programma fungeert Baltan als een ruimte voor onderzoek, ontwikkeling en co-creatie. We laten nationale en internationale kunstenaars reflecteren op en experimenteren met technologie en de invloed die het heeft op artistiek, politiek en sociaal vlak.

Huidige resident

15 januari tot 26 februari 2021
Kunstenaars /designers Teresa Feldmann (NL) and Seira Uchida (JP)
Teresa Feldmann (NL) studeerde af aan The Royal Academy of Art, waar ze een Master of Art in Industrial Design behaalde. Haar onderzoek draait om het idee van onbetaalde zorgarbeid en werpt licht op een obscuur en over het hoofd gezien deel van ons economisch systeem. In haar werk concentreert ze zich op low-tech duurzaamheid van het aanpassen van gewoonten en mindsets, terwijl ze vraagtekens plaatst bij het onverstaanbare technisch-wetenschappelijke solutionisme dat vaak wordt beoefend in industrieel ontwerp. 
 Seira Uchida (JP) is een conceptuele performancekunstenaar en onderzoeker, en omschrijft zichzelf ook als een contemporary bender. Ze studeerde af aan het Institute of Advanced Media and Science in Japan, waar ze haar Masters in Media Creation behaalde. Uchida ziet de spelruimte als een nieuwe alternatieve ruimte waar filtering en censuur kunnen worden vermeden.
Lees verder

Contact informatie

Adres

Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
Noord-Brabant

Telefoon
+31 (0)6 16 71 71 66
E-mail
info@baltanlaboratories.org
Website
www.baltanlaboratories.org

Residencies