Terug naar overzicht
Residency

DOCK ZUID

Ringbaan Oost 8.12
5013CA Tilburg

Omschrijving

DOCK ZUID is de thuishaven voor muziek. DOCK ZUID ziet het als haar missie om nieuwe en innovatieve muziek te faciliteren als inspiratie voor de samenleving. Ze biedt een vrije ruimte voor ontmoeting en persoonlijke groei. Een thuis vanwaar de waarde van muziek aan ondernemers, overheden, opleiders en de samenleving wordt verbonden.

Organisatie

DOCK ZUID is een stichting van en voor muzikale makers.

Programma

Jaarlijks organiseert Dock Zuid vier internationale residenties waarbij muziek de centrale plaats inneemt. De selectie vindt plaats op basis van (1) een advies door een klankbord, (2) aansluiting bij de doelstelling van het project, en (3) de mogelijkheden van de partners om een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren.


Contact informatie

Adres

Ringbaan Oost 8.12
5013CA Tilburg

Telefoon
E-mail
rogier@poweredbytinc.com
Website
dockzuid.com

Residencies